THOMAS & THOMAS CO. , MA

MODEL "DELUXE TROUT"

3" DIAMETER